Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Tomasz S. Markiewka: Zielony Ład pogrąży "zwykłych ludzi"?

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

No, nie trzeba zaraz wywlekać z grobu Marksa, żeby zrozumieć korzyści dla ludzkości z postępu techno

Ale polityka klimatyczna, tak jak to się obecnie rozumie, nie jest już tak jednoznacznie korzystna dla klimatu.
Owszem, zmniejszy zatrucie środowiska naturalnego ale czy wpłynie korzystnie na klimat, to już inna sprawa.
Moim zdaniem nie.
Przede wszystkim dlatego że opracowane modele klimatyczne na których się opiera, nie uwzględniają środowiska naturalnego Ziemi, traktując je jako model zamknięty. A tak nie jest.
Ziemia w swej wędrówce wokół centrum Drogi Mlecznej przychodzi przez różne odmienne strefy promieniowania kosmicznego, które ma pośredni wpływ na klimat ziemski.
Wykazał to Henrik Svensmark i wyniki swoje opublikował ale nie zmieniło to obowiązującego paradygmatu.
Wspominam o tym dlatego, że okaże się prawdopodobnie że poza zmniejszeniem zanieczyszczeń, korzyści klimatycznych nie będzie a koszty pozostaną i poniesie je świat pracy.

autor: tarak, data nadania: 2024-04-10 18:54:21, suma postów tego autora: 3265

Ciekawe

że "matka" ruchu zielonych, niemiecka partia Zielonych to dziś partia militaryzmu, ekofundamentalizmu, wokeizmu, globalizmu, skrajnego proamerykanizmu, transhumanizmu, genderyzmu, nihilizmu, ściśle powiązana z amerykańskim oligarchicznym klanem Sorosa.

autor: czerwony93, data nadania: 2024-04-24 17:10:54, suma postów tego autora: 2751

ekologiczne elektryczne samochody

potrzebują litu, stąd w Ameryce łać. koncerny wydobywcze wycinają lasy, pod kopalnie, zanieczyszczają wodę, niszczą żyzną glebę żeby na zachodzie mogli "ratować' ziemię

autor: polak17, data nadania: 2024-04-24 21:57:43, suma postów tego autora: 1304

Dodaj komentarz